Przejdź do treści


Masz Głos

Stowarzyszenie Paramus – w sprawie wolontariatu


Akcja Masz Głos to program Fundacji Batorego, który wzmacnia działania na rzecz aktywnego uczestnictwa w budowaniu lokalnych społeczności. W ramach akcji uczestnicy realizują przedsięwzięcia w wielu dziedzinach, od uchwałodawczych, edukacyjnych, poprzez organizację szkoleń i warsztatów, aż po akcje społeczne (np. budowanie pasiek, rewitalizację miejsc zaniedbanych, organizację zajęć rekreacyjnych).

Stowarzyszenie Paramus po raz drugi bierze udział w Akcji Masz Głos. W roku 2021 będziemy kontynuować działania związane z promocją idei wolontariatu, zapytamy lokalne władze jak realizowana jest współpraca z wolontariuszami, w których obszarach działań instytucji i organizacji samorządowych wolontariusze są zaangażowani, jaki jest stan świadomości dotyczącej praw i obowiązków korzystających z pracy wolontariuszy i samych wolontariuszy. Zapytamy o Radę Pożytku Publicznego w naszym mieście. Celem tych działań będzie budowanie świadomej współpracy pomiędzy samorządem, organizacjami społecznymi i wolontariuszami, na rzecz lokalnej społeczności. 

Akcja Masz Głos działa od 2006 roku i dotarła już do 1275 miast i wsi w całej Polsce. W 2021 jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.

Więcej o Akcji Masz Głos na stronie: https://www.maszglos.pl