Przejdź do treści


Masz Głos

Stowarzyszenie Paramus – w sprawie wolontariatu


Akcja Masz Głos to program Fundacji Batorego, który wzmacnia działania na rzecz aktywnego uczestnictwa w budowaniu lokalnych społeczności. W ramach akcji uczestnicy realizują przedsięwzięcia w wielu dziedzinach, od uchwałodawczych, edukacyjnych, poprzez organizację szkoleń i warsztatów, aż po akcje społeczne (np. budowanie pasiek, rewitalizację miejsc zaniedbanych, organizację zajęć rekreacyjnych).

Stowarzyszenie Paramus w roku 2022 brało udział w Akcji Masz Głos, a celem działania było wspieranie uchodźców wojennych z Ukrainy, mieszkających w ośrodku w Międzybrodziu od maja do września 2022.

W ramach akcji zrealizowane zostało szkolenie prowadzone przez Wodne Pogotowie Ratunkowe. Działanie miało na celu podniesienie świadomości dotyczącej bezpiecznego wypoczynku nad jeziorem.

Drugim działaniem była wycieczka dzieci i młodzieży przebywających w ośrodku, do parku linowego u podnóża góry Żar, w Międzybrodziu. Wydarzenie to było ciekawym doświadczeniem dla dzieci. Było także okazją do aktywnego relaksu.

Dziękujemy „Masz Głos” za możliwość uczestniczenia w działaniach.

Szkolenie z Wodnym Pogotowiem Ratunkowym


Wycieczka do parku linowego


Stowarzyszenie Paramus po raz drugi bierze udział w Akcji Masz Głos. W roku 2021 będziemy kontynuować działania związane z promocją idei wolontariatu, zapytamy lokalne władze jak realizowana jest współpraca z wolontariuszami, w których obszarach działań instytucji i organizacji samorządowych wolontariusze są zaangażowani, jaki jest stan świadomości dotyczącej praw i obowiązków korzystających z pracy wolontariuszy i samych wolontariuszy. Zapytamy o Radę Pożytku Publicznego w naszym mieście. Celem tych działań będzie budowanie świadomej współpracy pomiędzy samorządem, organizacjami społecznymi i wolontariuszami, na rzecz lokalnej społeczności. 

Akcja Masz Głos działa od 2006 roku i dotarła już do 1275 miast i wsi w całej Polsce. W 2021 jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.

Więcej o Akcji Masz Głos na stronie: https://www.maszglos.pl