Przejdź do treści

Stowarzyszenie Paramus

Działamy!

Impulsem towarzyszącym powoływaniu do życia organizacji społecznych, jest najczęściej chęć realizacji wspólnego pomysłu kilku osób. Zdarza się, że z biegiem czasu koncepcje i działania rozrastają się i poprzeczka wymagań i oczekiwań systematycznie się podnosi. Stowarzyszenie Paramus podejmuje wyzwania i realizuje przyjmowane cele, po to, aby lokalnie żyło się lepiej

Stowarzyszenie powstało w grudniu 2016, a jego najważniejszym celem jest aktywne uczestniczenie w życiu społecznym Żywiecczyzny poprzez realizację różnego rodzaju zadań.

Główny trzon organizacji, czyli Zarząd tworzą: Teresa Cimała, Maria Ostrowska i Bogusława Błachut. Niezwykle ważną rolę animatorską, doradczą, nadzorująco-rozliczająco i spajającą całość tworzy  grupa, czyli: Edyta, Agnieszka, Ela i Beata.
Zespół Paramusa, to osoby aktywne, kreatywne i zawsze służące pomocą. 

Stowarzyszenie realizuje, organizuje, uczestniczy w wielu wydarzeniach na terenie Żywca.  Głównymi działaniami długoterminowymi są: Foto Zawody oraz koordynacja Żywieckiego Centrum Wolontariatu. Od stycznia 2020 Stowarzyszenie pełni też rolę wydawcy lokalnego miesięcznika „Nad Sołą i Koszarawą”.


Foto Zawody

Pierwszym działaniem, niezwykle ważnym i przynoszącym sporą satysfakcję, jest organizacja oryginalnego konkursu fotograficznego. W roku 2020 odbędzie się czwarta edycja Foto Zawodów, czyli konkursu w formule 24-godzinnej. Uczestnicy, którzy przygotowują się do finałowej „rozgrywki” , poprzez realizację zadań fotograficznych i uczestnictwo w warsztatach. Finał konkursu polega na wykonaniu fotografii na zadany temat w ciągu 24 godzin. 

W roku 2019 Foto Zawodom towarzyszyła wystawa prac wybitnego polskiego fotografika Stanisława Skoczenia. Prace uczestników tegorocznej edycji zaprezentowane będą w katalogu konkursowym. 

Ciekawym elementem, podnoszącym prestiż konkursu jest wystawa plenerowa najlepszych prac. Wystawę można oglądać w żywieckim parku w miesiącach letnich. 

Konkurs z roku na rok cieszy się rosnącym zainteresowaniem, biorą w nim udział miłośnicy fotografii o różnym stopniu zaawansowania w tej dziedzinie. Można zauważyć także wzrastającą ilość teamów rodzinnych, dla których Foto Zawody, są świetną zabawą i motywacją do wspólnej pracy. 

Informacje szczegółowe dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronach: fotoprojektor.blogspot.com oraz na facebook/fotoprojektor


Żywieckie Centrum Wolontariatu

W styczniu 2019 powołane zostało Żywieckie Centrum Wolontariatu, którego koordynatorkami były Teresa Cimała i Lilianna Pleńkowska. Wolontariat jest niezwykle ważnym elementem życia społecznego i dlatego przez cały rok podejmowane były działania promujące, budujące i rozwijające tę dziedzinę. Wolontariusze skupieni wokół ŻCW uczestniczyli w wielu ważnych wydarzeniach (np. Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego, Żywieckie Suwakowanie, pomoc w organizacji przejazdu pociągu retro, Debaty Oksfordzkie, wydarzenia kulturalne w Klubie Papiernik, zbiórki charytatywne, e-wolontariat i wiele innych). Stowarzyszenie Paramus jako koordynator ŻCW organizuje warsztaty, szkolenia i spotkania dla wolontariuszy. W ramach kampanii „Masz Głos”, we współpracy z samorządem, udało się wpisać wolontariat jako element wspólnych działań do Programu współpracy samorządu (zarówno na poziomie miasta Żywiec, jak i powiatu żywieckiego) z organizacjami pozarządowymi. 


Nad Sołą i Koszarawą

W grudniu 2019 Stowarzyszenie z poparciem kolegium redakcyjnego dwutygodnika „Nad Sołą i Koszarawą”, podjęło się roli wydawcy gazety i od stycznia 2020  zostało prawnym opiekunem tytułu, odpowiedzialnym za ciągłość wydawnictwa i wzmacnianie jego marki. To nowe i odpowiedzialne zadanie jest dla Paramusa nie lada wyzwaniem, ale dzięki wspólnej pracy zachowana będzie ponad dwudziestoletnia tradycja związana z wydawaniem czasopisma „Nad Sołą i Koszarawą”. 


MOZAIKA ŻYWIECKA – przewodnik niebanalny

Projekt zrealizowany został dzięki grantowi Funduszu Społecznego Grupy Żywiec w roku 2018 Autorkami przewodnika są: Anna Barabasz – tekst, Teresa Cimała – zdjęcia, Joanna Zając-Slapničar – opracowanie graficzne

Teresa Cimała
Prezes Stowarzyszenia Paramus